Relaţii bilaterale

Relaţii culturale

Relațiile culturale de cooperare au fost resetate prin semnarea, la data de 3 iulie 2013, de către cei doi miniștri de externe a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului. Acordul menționat a fost ratificat de Parlamentul României. Parlamentul Republicii Macedonia întârzie ratificarea. 

Guvernul României oferă anual burse de studiu etnicilor aromâni/meglenoromâni din Republica Macedonia și sprijină, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, proiecte care vizează păstrarea și promovarea drepturilor entice, lingvistice și religioase ale comunității înrudite și întărirea legăturilor dintre membrii acesteia și România. Aromânii/meglenoromânii din Republica Macedonia reprezintă o punte de legătură între cele două state cu rol în consolidarea cooperării bilaterale în diverse domenii.

Există un interes constant al reprezentanților mediului cultural și academic românesc (actori, scenariști, regizori, scriitori, artiști, trupe de dans, profesori, elevi) din România și Republica Macedonia pentru participarea la diverse manifestări culturale organizate în cele două țări. Aceste contacte inter-umane directe au o contribuție importantă în aprofundarea cunoașterii reciproce.

Alegeri pentru Președintele României – 2019

07.08.2019

– Votul în străinătate – INFORMAȚII GENERALE Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Cetăț…

Eveniment muzical al Orchestrei Române de Tineret în luna mai la Skopje

14.05.2019

Orchestra Română de Tineret dirijată de Cristian Mandeal în primul turneu balcanic (11-15 mai), prima prezentare a cărţii Poveste din România de azi – Orchestrele…