Relaţii bilaterale

Relaţii culturale

Relațiile culturale de cooperare au fost resetate prin semnarea, la data de 3 iulie 2013, de către cei doi miniștri de externe a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului. Acordul menționat a fost ratificat de Parlamentul României. Parlamentul Republicii Macedonia întârzie ratificarea. 

Guvernul României oferă anual burse de studiu etnicilor aromâni/meglenoromâni din Republica Macedonia și sprijină, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, proiecte care vizează păstrarea și promovarea drepturilor entice, lingvistice și religioase ale comunității înrudite și întărirea legăturilor dintre membrii acesteia și România. Aromânii/meglenoromânii din Republica Macedonia reprezintă o punte de legătură între cele două state cu rol în consolidarea cooperării bilaterale în diverse domenii.

Există un interes constant al reprezentanților mediului cultural și academic românesc (actori, scenariști, regizori, scriitori, artiști, trupe de dans, profesori, elevi) din România și Republica Macedonia pentru participarea la diverse manifestări culturale organizate în cele două țări. Aceste contacte inter-umane directe au o contribuție importantă în aprofundarea cunoașterii reciproce.

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

16.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost…

Marcarea Zilei Naționale a României la Skopje

29.11.2019

La data de 29 noiembrie 2019, Ambasada României la Skopje a organizat o recepție pentru aniversarea Zilei Naționale a României (Hotelul Aleksandar Palace, Skopje). Au…

Sărbătorirea Zilei Armatei Române în R.Macedonia de Nord – Skopje, 24 octombrie 2019

24.10.2019

La 24 octombrie a.c., Ambasada României în R. Macedonia de Nord a sărbătorit Ziua Armatei Române, prin organizarea unei recepții. La eveniment au participat atașații…