Vize şi servicii consulare

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1) ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 677/2001, PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE, AMBASADA ROMÂNIEI LA SKOPJE PRELUCREAZĂ CU BUNĂ CREDINȚĂ PENTRU SCOPURI LEGITIME, IMPLEMENTAREA DATELOR PENTRU PAȘAPOARTELE SIMPLE ELECTRONICE.

NUMĂRUL PERSONAL AL MAE ÎN SCOPUL PROCESĂRII ACESTOR DATE ESTE : 5287;

2) ÎN SCOPUL PROCESĂRII CERERILOR DE VIZE

PENTRU INTRAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI, MAE ARE NUMĂRUL DE OPERATOR: 5285;

3) DESTINATARII DATELOR PERSONALE SUNT, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE CENTRUL NAȚIONAL DE VIZE ȘI INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI. SOLICITANȚII DE VIZE SUNT OBLIGAȚI SĂ FURNIZEZE TOATE DATELE PERSONALE ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII LOR.

  • Dreptul de acces la date (art. 13)
  • Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate
  • Dreptul la intervenție asupra datelor (art.14)
  • Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor care nu sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legale.
  • Dreptul la opoziție (art. 15)
  • Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

 

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

16.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost…

Marcarea Zilei Naționale a României la Skopje

29.11.2019

La data de 29 noiembrie 2019, Ambasada României la Skopje a organizat o recepție pentru aniversarea Zilei Naționale a României (Hotelul Aleksandar Palace, Skopje). Au…

Sărbătorirea Zilei Armatei Române în R.Macedonia de Nord – Skopje, 24 octombrie 2019

24.10.2019

La 24 octombrie a.c., Ambasada României în R. Macedonia de Nord a sărbătorit Ziua Armatei Române, prin organizarea unei recepții. La eveniment au participat atașații…