Vize şi servicii consulare

Vize. Informaţii pentru cetăţenii străini

Viza română. Informații pentru cetățenii străini


Pentru facilitarea procesului de obținere a vizelor, Ministerul Afacerilor Externe a operaţionalizat portalul electronic eViza, disponbil 24/7 la adresa http://evisa.mae.ro/, care urmăreşte scurtarea timpului de așteptare în fața ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor de vize. 

 


Pentru a depune o solicitare de viză online sau pentru a consulta informaţii referitoare la regimul de vize, click AICI .


 

 

 

Portalul eViza oferă solicitanţilor de vize oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea online a informaţiilor necesare şi a documentelor justificative, înainte de prezentarea la ghişeu. Documentele sunt verificate de personalul consular, care asigura feed-back online şi informează solicitantul cu privire la posibilitatea efectuării unei programări online, prin intermediul portalului, la o anumită dată şi oră, pentru a se prezenta la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent, în vederea verificării documentelor originale şi depunerii dosarului.

Portalul eViza oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica online, în orice moment, stadiul cererii sale.

Proiect finanţat din fonduri europene.

 

Imagini pentru macedonia Романска виза. Информации за странски државјани

За олеснување на процесот за добивање на виза, Министерството за надворешни работи го операционализираше електронскиот портал e-Viza, кој е на располагање 24/7 на адресата Http:/evisa.mae.ro/, кој го намалува времето на чекање пред шалтер и го прави по ефикасен процесот на преземање на барањата за виза.

За поднесување на барањето за виза online, или за информации за режимот за визи, стисни TУKA 

 

Електронски портал

Процец на барање за виза

Електронски портал е-виза - бенефиции

Олоецнување на процесот за барање на виза

 

Порталот e-Visa нуди на барателите на визи можност да го докажат исполнувањето на правните услови преку прикачување online на потребните информации и на потребните документи, пред презентирањето на шалтер. Документите се проверуваат од конзуларниот персонал, кој обезбедува фидбек online и го информира барателот во однос на можноста да се направи оnline закажување, преку порталот, на одреден датум и саат, за да дојде во дипломатската мисија или во компетентното конзуларно одделение, за проверка на оргиналните документи и за поднесување на досието.

Порталот e-Viza му нуди можност на корисникот за оnline проверка во било кој момент на стадиумот на своето барање.

Проект финансиран од европски фондови.

 

 

Imagini pentru ENGLEZA Romanian visa. Information for foreign citizens

 

In order to facilitate the issuance of visas, the Ministry of Foreign Affairs restructured the eVisa electronic portal, which can be accessed 24/7 at the address http://evisa.mae.ro/, with the aim of reducing the waiting time at a diplomatic mission/consulate and of streamlining the visa application process.

Click HERE  if you want to file a visa application online or to consult visa-related information:

eVisa electronic portal

Visa application process

eVisa electronic portal - Benefits

Facilitating visas application process

 

The eVisa portal offers visa applicants the opportunity to demonstrate the fulfilment of legal requirements by loading online all the necessary information and supporting documents before going to the diplomatic mission/consulate. The documents are verified by the consular staff, who give online feed-back and inform the applicant about his/her possibility to make an online appointment through the portal, for a certain date and time, when to be present at the relevant diplomatic mission or consulate in order to have the original documents verified and the file registered.

The eVisa portal offers users the possibility to check the status of their applications online, at any time.

The project is financed by European funds.

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

16.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost…

Marcarea Zilei Naționale a României la Skopje

29.11.2019

La data de 29 noiembrie 2019, Ambasada României la Skopje a organizat o recepție pentru aniversarea Zilei Naționale a României (Hotelul Aleksandar Palace, Skopje). Au…

Sărbătorirea Zilei Armatei Române în R.Macedonia de Nord – Skopje, 24 octombrie 2019

24.10.2019

La 24 octombrie a.c., Ambasada României în R. Macedonia de Nord a sărbătorit Ziua Armatei Române, prin organizarea unei recepții. La eveniment au participat atașații…